Πρόσκληση σε 3 εταιρείες

Οι εταιρείες που προσκλήθηκαν για να συμμετάσχουν είναι οι Zenith Optimedia, Tempo OMD & Carat. Η ανάδοχος εταιρεία που θα προκύψει από τη διαδικασία, αναμένεται να αναλάβει το λογαριασμό από την 1η Ιανουαρίου 2016.