Στην αυξημένη επένδυση στο marketing αποδίδει η Diageo την ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους, την άνοδο των πωλήσεων και τη συνεχιζόμενη ώθηση για το premiumization των προϊόντων της, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων για το εξάμηνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ο όμιλος ανακοίνωσε ανάπτυξη στις περισσότερες κατηγορίες, με ιδιαίτερα καλές επιδόσεις σε scotch, τεκίλα και μπίρα. «Επιτύχαμε ισχυρή ανάπτυξη των οργανικών καθαρών πωλήσεων σε όλες τις αγορές και διεύρυνση των λειτουργικών περιθωρίων. Οι επιδόσεις αυτές αποτυπώνουν τις παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες branding μας, την αριστεία σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας και την κουλτούρα ευελιξίας και αντανακλούν τη δύναμη του χαρτοφυλακίου μας σε όλες τις χώρες, κατηγορίες και επίπεδα τιμής», ανέφερε ο Chief Executive της Diageo, Ivan Menezes.

«Η ισχυρή ανάπτυξη στον όγκο των πωλήσεων και το συνεχιζόμενο premiumisation οδήγησαν τη βελτίωση στα οργανικά λειτουργικά περιθώρια κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Αυτό επετεύχθη χάρη στην αύξηση της επένδυσής μας στο marketing, προκειμένου να κερδίσουμε μερίδιο αγοράς και να υποστηρίξουμε την καινοτομία, ιδιαίτερα στις αγορές της Β. Αμερικής και της Ευρύτερης Περιοχής της Κίνας».

(Πηγή: Marketingweek.com)