Η Diageo Hellas μεταφέρεται από τις 25 Μαΐου σε νέα γραφεία, στη διεύθυνση Αγίου Θωμά 27, 151 24 Μαρούσι. Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. 210 6801 620 fax: 210 6801 622) παραμένουν ως έχουν.