Δεύτερη χρονιά για το πρόγραμμα δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Diageo συνεχίζει το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Learning For Life, σε συνεργασία με την Ανθρωπιστική Οργάνωση Praksis. Το Learning For Life ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου, αλλά λόγω της πανδημίας και με γνώμονα την υγεία των συμμετεχόντων, η Diageo το ανέστειλε προσωρινά. Με την άρση των μέτρων και τηρώντας τους αναγκαίους κανόνες προστασίας, το πρόγραμμα συνεχίζεται από την 1η Ιουνίου, προσαρμοσμένο στα νέα χρονικά και λειτουργικά δεδομένα.

Σε περίπου 4 εβδομάδες, οι 18 εκπαιδευόμενοι, ηλικίας 18-35 ετών που ανήκουν σε ευάλωτες εργασιακά ομάδες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να λάβουν εξειδικευμένες γνώσεις από επαγγελματίες bartenders και barista του Bar Academy, του κέντρου δια βίου μάθησης που ειδικεύεται στους συγκεκριμένους τομείς εκπαίδευσης. Παράλληλα, συμμετέχουν σε σεμινάρια soft skills για την ανάπτυξη των εργασιακών δεξιοτήτων τους. Η επιμόρφωση των αποφοίτων εμπλουτίζεται με γνώσεις γύρω από το κρασί μέσα από τη συνεργασία με το «Κτήμα Κοκοτού».