Η DHL συμμετείχε ως αργυρός χορηγός στο συνέδριο «Export Summit: roadmap to growth» του ΣΕΒΕ, το οποίο έγινε 3 και 4 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη με την συμμετοχή 400 επιχειρήσεων. Βασικός στόχος του συνεδρίου ήταν η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και η συζήτηση των στρατηγικών επιλογών της χώρας και των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των εξαγωγών.