Για τρεις εκθέσεις, προϋπολογισμού 190.000 ευρώ

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό για την επιλογή και την αγορά των κατάλληλων διαφημιστικών Μέσων για τη διαφημιστική προβολή: 1) της 25ης Agrotica, 2) της 31ης Infacoma & 6ης Energy Tech από κοινού και 3) της 30ης Philoxenia καθώς και την υλοποίηση του ως άνω σχεδιασμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 190.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων, από 70.000 ευρώ θα διατεθούν για την 25η Agrotica και την 31η Infacoma & 6η Energy Tech και 50.000 ευρώ για την 30η Philoxenia. Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προσφορών λήγει στις 8 Ιανουαρίου 2014.