Ο Γιάννης Καλύβας ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή και την ευθύνη των δραστηριοτήτων της Desserta Hellas ΑΕ, θυγατρική της Berglandmilch eGen. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στον κλάδο των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, ο Γιάννης Καλύβας θα συμβάλλει στην περαιτέρω εξέλιξη της εταιρείας, εστιάζοντας τόσο στην ενίσχυση της παρουσίας στην εγχώρια αγορά, τα νέα projects, όσο και στην ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας και την εδραίωση της Desserta Hellas ως εμπορικό HUB ΝΑ Ευρώπης για τη Berglandmilch eGen. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το πανεπιστήμιο του Sunderland και πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης εταιρειών όπως L’Oréal, ΕΒΓΑ, Δωδώνη και Ελγέκα.