Στον Τομέα Promotional και 1-1 Marketing

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στο sales & merchandising, στο event marketing, στο sales promotion, και στο direct marketing. Στο πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται εταιρείες όπως P&G, Nestle Ελλάς, Arla Foods, Τράπεζα Κύπρου, Johnson & Johnson, 3Μ. Γενικός Δ/ντής είναι ο Τάσος Ξύδης και Εμπορικός Δ/ντής ο Γιώργος Μπαμπαλιάρης.