Παροχή εξειδικευμένων νομικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών

Σκοπός είναι η παροχή επιχειρηματικών και νομικών λύσεων σε μια σειρά κλάδων, συμπεριλαμβανομένων νομικών συμβουλών εταιρικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, ειδικών συμβουλών σε θέματα ενέργειας, ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού, ιδιωτικοποιήσεων, υποδομών, αναδιάρθρωση χρέους, αναδιοργάνωσης τραπεζών, διεθνούς επίλυσης διαφορών και πτωχεύσεων. Η εταιρεία θεωρεί ότι οι ευρείες μεταρρυθμίσεις και οι επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών και θα οδηγήσουν σε αύξηση του ενδιαφέροντος ξένων επιχειρήσεων για εγκαθίδρυση της παρουσίας τους στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Desk της Dentons θα λειτουργεί ως «one stop shop» για την ελληνική αγορά, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Του Desk θα ηγείται ο Counsel Ορέστης Ομράν, δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης με εμπειρία στην εκπροσώπηση διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων.