Η Δέλτα συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), την παγκόσμια εθελοντική πρωτοβουλία για την εταιρική βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

«Η συμμετοχή της Δέλτα στην παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία αποτυπώνει την κουλτούρα ακεραιότητας που διέπει την επιχειρηματική της λειτουργία και επιβεβαιώνει τη διαχρονική της επένδυση σε θέματα που αφορούν στην προώθηση των αρχών της εταιρικής υπευθυνότητας, της κοινωνικής προστασίας, της περιβαλλοντικής αειφορίας, της προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης, προσβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους», αναφέρει η εταιρεία.