Και Χρυσό βραβείο στα Environmental Awards 2020

Στη συντονισμένη δράση κράτους, αγοράς και κοινωνίας, «Συμμαχία για τη μείωση της Σπατάλης Τροφίμων», συμμετέχει εθελοντικά η Δέλτα. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί, από το 2018, το στοχευμένο για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των νέων πρόγραμμα-παραμύθι, «Ταξίδι στην Τροφούπολη», όπου Σύμβουλοι του Κέντρου Ενημέρωσης της εταιρείας επισκέπτονται παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία και μιλούν σε μικρά παιδιά, ηλικίας 4-6 ετών, για τη σωστή αγορά και αποθήκευση των τροφίμων, την πρόληψη της σπατάλης και την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αυτό κατέκτησε πρόσφατα Χρυσό βραβείο στα Environmental Awards 2020, στην ενότητα «Resource Sustainability», ενώ έχει διακριθεί, επίσης, στα Responsible Business Awards 2020 και Corporate Affairs Excellence Awards 2020.