Δράσεις με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές θα διοργανώνουν κοινές δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου, σεμινάρια στα πλαίσια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και σεμινάρια δια βίου μάθησης. Ακόμη, θα συνδιοργανώνουν summer school και θα προσφέρουν πρακτική άσκηση και απασχόληση στη Deloitte σε αποφοίτους του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA», θα συνδιοργανώσουν σεμινάρια για Φορολογία, Συμβουλευτική, Έλεγχο, Επενδυτικά Κίνητρα και Διακυβέρνηση. Επίσης, στελέχη της Deloitte θα παρέχουν συμβουλευτική σε φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχειρήσεις ή να υποβάλουν επιχειρηματικά σχέδια και ιδέες σε διαγωνισμούς. «Η σύνδεση της επιστημονικής με την επιχειρησιακή κοινότητα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της αγοράς και της οικονομίας της χώρας. Είμαστε περήφανοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte.