Το νέο γραφείο της εταιρείας στο Ηράκλειο θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες του παγκόσμιου δικτύου της Deloitte. Συγκεκριμένα, εξειδικευμένοι επαγγελματίες σύμβουλοι της Deloitte θα προσφέρουν λογιστικές, φορολογικές, νομικές, ελεγκτικές, χρηματοοικονομικές άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η Deloitte θα παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη που χρειάζονται οι επιχειρήσεις στη Κρήτη, οι οποίες βρίσκονται σε πορεία ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια.

Επίσης, σκοπεύει να επενδύσει στους νέους της Κρήτης και να τους δώσει ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξέλιξης. O CEO της Deloitte, Δημήτρης Κουτσόπουλος, δήλωσε: «Η Κρήτη αποτελεί κόμβο επιχειρηματικότητας και τεχνογνωσίας, καθώς και πηγή αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Στόχος μας είναι η ουσιαστική συμβολή μας στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων του νησιού, αλλά και η επένδυση στους ανθρώπους του».