Η ΔΕΗ προσκαλεί σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο «Υποστήριξη των καταστημάτων για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών των Καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Νήσων». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 389.813 ευρώ, ενώ προσφορές υποβάλλονται έως τις 18/06/2021.