Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 720.000 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 02/09/2019.