Παρατείνεται έως 18/01/2021 η υποβολή συμμετοχών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) «Υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω εξερχόμενων κλήσεων με στόχο την προώθηση νέων εμπορικών πακέτων, τη διερεύνηση των αναγκών τους και την ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν». Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ, με διάρκεια ισχύος σύμβασης τους 24 μήνες.