Για την παροχή επικοινωνιακών και διαφημιστικών υπηρεσιών.

Με νικήτρια την DDB ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το spec της ΔΕΗ ΑΕ για την «Παροχή Επικοινωνιακών και Διαφημιστικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ», αρχικού προϋπολογισμού 8.500.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη, ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών και διαφημιστικών υπηρεσιών για τη ΔΕΗ, με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής και εμπορικής εικόνας της.