Κοινωνικό δίκτυο αποκλειστικά για τη θάλασσα

Πρόκειται για έναν δικτυακό τόπο, (www.blooplanet.com), όπου ο καθένας μπορεί να ανταλλάξει πληροφορίες και να συζητήσει για οποιοδήποτε θέμα γύρω από τη θάλασσα. Η DCNS πιστεύει ακράδαντα ότι η θάλασσα αποτελεί το μέλλον του πλανήτη και στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία του νέου κοινωνικού δικτύου είναι μια ευκαιρία για τον Όμιλο να ανοίξει τη συζήτηση για την πραγματοποίηση του οράματος αυτού στο ευρύ κοινό. Η ιστοσελίδα είναι οργανωμένη σε οκτώ βασικούς τομείς: επιχειρήσεις, πολιτισμό, περιβάλλον, γεωπολιτική, ιστορία, καινοτομία, αθλητισμό και αναψυχή. To BlooPlanet απαριθμεί ήδη 600 μέλη.