Συμμετέχει στο Πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού

Συγκεκριμένα, η εταιρεία γίνεται ανάδοχος της μικρής Lara που ζει στη Χεβρώνα της Παλαιστίνης, παρέχοντας υποστήριξη για την ίδια, την οικογένειά της, αλλά και την περιοχή στην οποία ζει προκειμένου να επιτευχθούν μόνιμες βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής της. Η Ζωή Δουζένη, Executive Vice President της Data Communication, δήλωσε σχετικά: «Η Data Communication στηρίζει διαχρονικά οργανισμούς και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό έργο. Καθώς τα παιδιά αποτελούν μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, θεωρούμε ότι η στήριξή τους πρέπει να βρίσκεται στις προτεραιότητες όλων μας. Για τον λόγο αυτό στηρίζουμε το έργο της Action Aid, ενός οργανισμού που εστιάζει σε προγράμματα με άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη για τις κοινωνίες, όπου υλοποιούνται».