Η Data Communication ολοκλήρωσε την πρώτη φάση υλοποίησης της λύσης InnovEra ERP στη Lysys. Η Data Communication ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη κάθετη λύση ERP βασισμένη στην υφιστάμενη λειτουργικότητα του Microsoft Dynamics NAV-InnovEra για την παρακολούθηση  έργων σε πολλαπλά επίπεδα. Επίσης, ανέπτυξε web εφαρμογή, πλήρως ενοποιημένη με τη λύση ERP. Η λύση στο σύνολό της έχει διασυνδεθεί με το Oracle Primavera P6.