Την Προεδρία της Auto Τρίτη ανέλαβε η Δανάη Τριανταφύλλη, η οποία έχει MSc in psychology and business management. Η Auto Τρίτη έχει την εμπορική διαχείριση του www.autotriti.gr και του περιοδικού Auto Τρίτη.