Νέα πολυμεσική υπηρεσία

Με το νέο προϊόν η Cyta Ελλάδος διευρύνει τις επιλογές επικοινωνίας για τους πελάτες 2play (internet + σταθερή), προσφέροντάς τους αποκλειστικά μία νέα premium εφαρμογή. Το Communicator προσφέρει μεταξύ άλλων δωρεάν επικοινωνία (τηλεφωνία -βιντεοκλήση-άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων) με άλλους χρήστες του Communicator, δωρεάν κλήσεις προς σταθερά Cyta στην Ελλάδα, δωρεάν κλήσεις μεταξύ Communicator και βασικού σταθερού αριθμού Cyta 2play του ιδίου πελάτη και αντίστροφα, χρεώσεις ανά δευτερόλεπτο προς τους διεθνείς και εθνικούς προορισμούς και έως 2 αριθμούς Communicator με κάθε υπηρεσία 2play. Μέχρι τα τέλη του έτους προσφέρεται δωρεάν η ενεργοποίηση καθώς και τα μηνιαία πάγια.