Με στόχο να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια για τον εμβολιασμό, η Creta Farms υλοποιεί εκστρατεία εσωτερικής ενημέρωσης, παρέχοντας, παράλληλα, κίνητρα για εμβολιασμό προς τους εργαζομένους της. Συγκεκριμένα, παρέχει πληροφορίες για τα οφέλη που θα αποκομίσει τόσο ο καθένας ατομικά, όσο και η κοινωνία, ενώ προσφέρει 3 ημέρες άδειας με αποδοχές προς τους 600 περίπου εργαζομένους της, προκειμένου να συμμετάσχουν στον εμβολιασμό.

Η παροχή άδειας αφορά τόσο στους ήδη εμβολιασμένους εργαζομένους, όσο και σε εκείνους που θα εμβολιαστούν. «Στόχος είναι να γίνουμε η πρώτη εταιρεία στην Κρήτη με 100% εμβολιασμένους εργαζομένους», σημείωσε σχετικά ο Δημήτρης Βιντζηλαίος, ο οποίος εκπροσωπεί τους μετόχους της επιχείρησης.