Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης για την συγχώνευση της Creta Farms με τη Λακωνική Τροφίμων, με στόχο την αύξηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και την ενίσχυση τη χρηματοοικονομική θέση της πρώτης, όπως τονίζει ο όμιλος Impala Invest.

Tο σχέδιο συγχώνευσης και ανταλλαγής μετοχών εγκρίθηκε με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των δυο επιχειρήσεων στις 29 Οκτωβρίου. Στην κυριότητα της Λακωνικής βρίσκονται ένα εργοστάσιο παραγωγής αλλαντικών στην Σπάρτη αλλά και βιομηχανικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Creta Farms ενισχύει την παραγωγική της γραμμή και ισχυροποιεί την καθαρή της θέση με την εισφορά 4,43 εκατ. ευρώ.