Από τις Groupama Φοίνιξ, Εθνική, Ευρώπη, Generali Hellas, Αγροτική

Με καταβολή σε πρώτη φάση του ποσού των 2 εκατ. ευρώ, οι ασφαλιστικές εταιρείες Groupama Φοίνιξ, leader του σχήματος συνασφάλισης με ποσοστό 34%, Εθνική με 30%, Ευρώπη με 14%, Generali Hellas με 12% και Αγροτική με 10%, οι οποίες ασφαλίζουν την ελληνική βιομηχανία τροφίμων Creta Farm, καταδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο του κλάδου στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων μετά από ένα καταστροφικό γεγονός. Παράλληλα, προχωρεί ταχύτατα η καταγραφή και ο υπολογισμός του συνολικού ύψους των ζημιών.