100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 90% μείωση των εκπομπών CO2.

Νέους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θέτει η Cosmote, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα στην επόμενη δεκαετία, ο όμιλος ΟΤΕ δεσμεύεται σε 3 στόχους για την κλιματική αλλαγή -σε επίπεδο ομίλου Deutsche Telekom- οι οποίοι πιστοποιήθηκαν το 2019 από το Science Based Targets Initiative και είναι συμβατοί με τις μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη κατά 1,5 οC.

Συγκεκριμένα, δεσμεύεται για 100% χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τις ανάγκες του ομίλου σε κατανάλωση ηλεκτρισμού, έως το 2021, 90% μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – CO2 έως το 2030 και 25% μείωση των λοιπών έμμεσων εκπομπών CO2 ανά πελάτη (προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, πάγιος εξοπλισμός και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών) έως το 2030.