Για την ανάπτυξη υποδομών ασφαλείας στις κινητές τηλεπικοινωνίες

Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του 7th Framework Programme και έχει συνολική διάρκεια 3 έτη, συμμετέχουν έξι φορείς από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία. Αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής για την ανάλυση πληροφοριών και αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες ανίχνευσης κακόβουλων ενεργειών στις κινητές συσκευές, με στόχο την πρόβλεψη και τον εντοπισμό πιθανών απειλών, ώστε να εφαρμόζονται τα κατάλληλα αντίμετρα.  Στο πλαίσιο του έργου, η Cosmote συμμετέχει στον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών και της αρχιτεκτονικής του συστήματος και στη συνολική αξιολόγησή του.