Τη σταδιακή κατάργηση του 3G δικτύου της ανακοίνωσε η Cosmote, κατάργηση η οποία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2021 και θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Το φάσμα που θα απελευθερωθεί, θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δικτύων Cosmote 4G και 5G. Η κατάργηση του 3G δικτύου δεν επηρεάζει τις υπηρεσίες φωνής και μηνυμάτων (SMS), οι οποίες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται κανονικά. Από εκεί και έπειτα, οι υπηρεσίες δεδομένων θα υποστηρίζονται από το Cosmote 4G και Cosmote 5G, του οποίου η κάλυψη αναμένεται να ξεπεράσει το 50% έως το
τέλος του 2021.