Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας και με μήνυμα «Παρέα, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος», η Coral Gas συνδράμει το έργο της ΜΚΟ Liberty, η οποία εκπαιδεύει σκύλους – οδηγούς και τους παρέχει, χωρίς κόστος, σε άτομα που είναι τυφλά ή έχουν ένα βαθμό οπτικής αναπηρίας. Συγκεκριμένα, η Coral Gas υιοθέτησε έναν θηλυκό σκύλο – οδηγό, την Gas, ώστε να περάσει από εκπαίδευση, βασισμένη στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και σκοπό να διαδραματίσει, όπως αναφέρει η εταιρεία, ρόλο στη ζωή όσων το έχουν ανάγκη. «Η Gas θα εκπαιδευτεί από τη Liberty και, όταν αποφοιτήσει, θα είναι έτοιμη να γίνει ο πιστός σύντροφος ενός ανθρώπου που χρειάζεται αυτήν την ουσιαστική παρέα», σημείωσε ο Παναγιώτης Χαριτόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Coral Gas.