Μετρά online μερίδια αγοράς για τα καταναλωτικά αγαθά

Το eRetail Audit μετράει μερίδια αγοράς για τα καταναλωτικά αγαθά που πωλούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που εξάγονται τέτοιου είδους δεδομένα, και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι, η μεθοδολογία δίνει τη δυνατότητα να συλλέγονται marketing δεδομένα 2 ετών για τον υπολογιστή που έκανε την οnline αγορά, καταγράφοντας όλο το πολυκαναλικό μονοπάτι του καταναλωτή μέχρι να καταλήξει στην τελική αγορά του για το συγκεκριμένο καταναλωτικό αγαθό. Ο Παναγιώτης Γκεζερλής, CEO & Head of Consulting και η Έλενα Χαϊλαζοπούλου, Head of eRetail Audit, δήλωσαν σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που μία ελληνική εταιρεία κατάφερε μία παγκόσμια πρωτιά στον χώρο της έρευνας αγοράς και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια να καθιερωθεί ως ο ευρωπαϊκός τρόπος μέτρησης μεριδίων στις online αγορές σε διάφορους κλάδους».Το eRetail Audit εφαρμόζεται ήδη στον κλάδο των online φαρμακείων, συλλέγοντας δεδομένα με εκπροσώπηση του 30% της συνολικής αγοράς. Η Convert Group έχει υπογράψει ήδη τα πρώτα της συμβόλαια, με τη L’Oreal, την Apivita, την Ales Groupe και την εταιρεία Σαράντης. Για το 2017, σχεδιάζει την εξάπλωση του eRetail Audit στον χώρο των ηλεκτρονικών super markets, στα e-shops επιλεκτικής διανομής καλλυντικών και στην κατηγορία των Μη Συνταγογραφούμων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) που εντός του 2017 θα πωλούνται οnline και στη χώρα μας. Παράλληλα, μέσα στο 2017 στοχεύει στην επέκταση της υπηρεσίας σε δύο τουλάχιστον αγορές του εξωτερικού.