Μια πρωτοβουλία αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων

Το Job Pairs είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία που αντιμετωπίζει από τη θετική πλευρά το έντονο ζήτημα της απασχόλησης των νέων. Οι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μαρία Βακόλα και Γιάννης Νικολάου, μαζί με μια δυναμική ομάδα συνεργατών, δημιούργησαν μια πλατφόρμα, που αφενός εντοπίζει έμπειρους επαγγελματίες και αφετέρου νέους πτυχιούχους που αναζητούν υποστήριξη. Η υποστήριξη αφορά θέματα σταδιοδρομίας, από την διατύπωση του βιογραφικού μέχρι συμβουλές για τα επόμενα βήματα. Η απλή ιδέα της πλατφόρμας του Job Pairs είναι ότι φέρνει σε επαφή τους μέντορες με τους mentees, απ’ όπου δημιουργούνται «ζευγάρια», τα οποία λειτουργούν μέσα από προδιαγεγραμμένες διαδικασίες (αριθμός συναντήσεων, πρόγραμμα, απολογισμός κλπ).