Πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων για τη Mitsubishi Power υλοποιεί η Communication Effect του ομίλου Recipe, σε συνεργασία με την Edelman UK. Συγκεκριμένα, η Communication Effect έχει αναλάβει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη δημιουργία και υλοποίηση άρθρων, αλλά και συνεντεύξεων με αφορμή την ίδρυση νέας επιχειρηματικής μονάδας για την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων θα ενδυναμωθεί με διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων, σχέσεις με τα Μέσα και stakeholders, μέσω του ειδικού τμήματος, το οποίο έχουν ιδρύσει η Recipe και η Communication Effect για τον ανερχόμενο τομέα της ενέργειας.