Σημαντικές επενδύσεις στις παραγωγικές μονάδες που διαθέτει στη χώρα

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε ενέργειες βελτίωσης της παραγωγικής και εφοδιαστικής διαδικασίας της, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων της, όπου συνεχίζει να παράγεται το 98% των προϊόντων που διατίθενται στην ελληνική αγορά, καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Εντός των επόμενων μηνών, η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχωρά στην υλοποίηση επένδυσης ύψους 3 εκατ. ευρώ στη μονάδα παραγωγής του Αιγίου, όπου παράγεται το φυσικό μεταλλικό νερό Αύρα, για την αναβάθμιση τόσο του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας, όσο και των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Επίσης, προβαίνει σε επενδύσεις ύψους 8 εκατ. ευρώ στη μονάδα του Σχηματαρίου Βοιωτίας, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και του νερού, και την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητάς της. Η παραγωγική μονάδα της εταιρείας στο Βόλο παραμένει μία από τις βασικές παραγωγικές μονάδες της εταιρείας στην Ελλάδα και θα επικεντρωθεί πλέον στην παραγωγή αναψυκτικών, ενώ συνεχίζει και την παραγωγική δραστηριότητά της στο Ηράκλειο της Κρήτης.