Η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) γίνεται αρωγός στην εθνική προσπάθεια για αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, μέσα από ένα σύνολο πρωτοβουλιών και δράσεων. Μέσα από τη νέα καμπάνια της με τίτλο «Κάθε άδειο μπουκάλι έχει αξία», φιλοδοξεί να υποστηρίξει την εθνική προσπάθεια της χώρας να επιτύχει αύξηση της ανακύκλωσης ως προς τις πλαστικές φιάλες ποτών μίας χρήσης σε ποσοστό 77% ως το 2025 και 90% ως το 2029, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να συμβάλλει στην εκπαίδευση των πολιτών γύρω από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του οράματός της για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα», η Coca-Cola στην Ελλάδα διαθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη, εστιάζοντας στη Σχεδίαση συσκευασιών από τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030, στη Συλλογή και ανακύκλωση μιας πλαστικής φιάλης ή ενός αλουμινένιου κουτιού για κάθε ένα που κυκλοφορεί στην αγορά έως το 2030, και στη Συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους μέσα από την κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Future.