Με συνεργάτες τους Mindshare, Acrossmedia241, Verizon Media

Έχοντας ήδη ξεκινήσει η παγκόσμια μετάβαση στην «cookieless» ψηφιακή εποχή, η ανάγκη για αξιόπιστη διαφημιστική στόχευση είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από το καλοκαίρι του 2020, η Coca-Cola σε συνεργασία με Mindshare και Acrossmedia241 αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, τα ad platforms, τα 1st party data και το παγκόσμιο δίκτυο της Verizon Media με στόχο την προσέγγιση του πλέον στοχευμένου κοινού μέσα από δυναμικές online καμπάνιες.

Μια τέτοια καμπάνια αφορούσε και στην προώθηση της summer καμπάνιας της Coca-Cola όπου μέσω του Coke App ο καταναλωτής είχε τη δυνατότητα να εξερευνήσει καλοκαιρινές εμπειρίες σε διαφορετικούς προορισμούς της Ελλάδας. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Verizon Media DSP πλατφόρμας και τα αποκλειστικά δεδομένα του δικτύου, δημιουργήθηκαν 2 κοινά: ένα «broad» με χρήστες που είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για συγκεκριμένους προορισμούς και ξενοδοχεία και ένα «custom» με χρήστες που είχαν ήδη κάνει κρατήσεις ή online αγορές στους προορισμούς που επικοινωνούσε η καμπάνια. Το αποτέλεσμα ήταν τα συγκεκριμένα κοινά να βλέπουν tailor-made ad banners με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Σε διάστημα 6 εβδομάδων περισσότεροι από 600.000 χρήστες είδαν τις στοχευμένες διαφημίσεις, ενώ το CTR ξεπέρασε το 0,3%.