Τον λογαριασμό που αφορά

(ΛΟΝΔΙΝΟ)  Η ανάθεση έγινε έπειτα από spec, στο οποίο πιθανότατα συμμετείχε και η SapientNitro που χειριζόταν μέχρι τώρα το λογαριασμό-είχε αναλάβει περίπου πριν από 1 χρόνο. Η LBi θα συνεργαστεί με τη Mother, η οποία αποτελεί το agency που έχει την κύρια ευθύνη για τον εν λόγω λογαριασμό.