Διοργάνωση των Forbes Roundtable Discussions στη Βουλγαρία

Η Civitas Global ανέλαβε τη στρατηγική και την υλοποίηση του λανσαρίσματος του περιοδικού, που βασίστηκε σε μία κεντρική ιδέα, στη δημιουργία των Forbes Roundtable Discussions με την Κυβέρνηση της Βουλγαρίας.

Πρόκειται για έναν θεσμό που θα διεξάγεται σε ετήσια βάση και ως κύριο σκοπό θα έχει τη δημιουργία ενδιαφέροντων ειδήσεων και την προσέλκυση της προσοχής της πολιτικής, οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας.