Μέσω του προγράμματος «οικονομία: γνώση...με αξία!»

Στόχος του προγράμματος είναι μέσω του δημιουργικού παιχνιδιού, τα παιδιά να εξοικειωθούν με βασικές οικονομικές έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. Φέτος αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά περίπου 4.250 μαθητές Δημοτικών Σχολείων.

Το πρόγραμμα για πρώτη φορά θα κορυφωθεί με έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο Παιδικό Μουσείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς και η οποία θα παρουσιάζει τα έργα των συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα και τις ιδέες τους για την επίλυση επίκαιρων ζητημάτων που σχετίζονται με την οικονομία.

Συνολικά, στα 8 χρόνια διεξαγωγής του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 2.000 εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία έχουν λάβει μέρος 54.000 μαθητές και 550 εργαζόμενοι της Citi, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά και υποστηρίζουν την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα δημοτικά σχολεία.