Με στόχο τη διευκόλυνση της απομακρυσμένης εργασίας στις επιχειρήσεις.

Με αφορμή την αύξηση στην εργασία από απόσταση λόγω κορωνοϊού, η Cisco προχωρά στη δωρεάν παροχή του συστήματος τηλεδιάσκεψης Webex. Συγκεκριμένα, με άμεση ισχύ, επεκτείνει τις δυνατότητες στη δωρεάν άδεια χρήσης του Cisco Webex στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες όπου είναι διαθέσιμη και όχι μόνο σε εκείνες που πλήττονται από τον Covid-19.

Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά της δωρεάν άδειας χρήσης του Cisco Webex περιλαμβάνουν απεριόριστη χρήση, υποστήριξη έως 100 συμμετέχοντες και δυνατότητα για συμμετοχή στο Webex με απλή τηλεφωνική κλήση (dial in) ή μέσω internet (VoIP).

Επιπλέον, σε αυτή την περίοδο ανάγκης, μέσω των συνεργατών της και της ομάδας πωλήσεων της Cisco, παρέχει δωρεάν άδειες χρήσης 90 ημερών σε επιχειρήσεις που δεν είναι πελάτες του Webex, ενώ προληπτικά, αναβαθμίζει τη δυνατότητα και χωρητικότητα του δικτύου για online meetings σε ΗΠΑ και Ευρώπη, συνεργαζόμενοι με μη κυβερνητικές οργανώσεις για να διευκολύνει μεταξύ άλλων τα σχολεία.