Με μήνυμα «The Internet of Everything is changing everything»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. Η Cisco θα παρουσιάσει συγκεκριμένες πτυχές του IoE, που ήδη συμβαίνουν στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Για τη Cisco, αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη ευκαιρία για την αγορά, οι επιχειρήσεις να εντοπίσουν πως θα εκμεταλλευθούν άμεσα την μετάβαση σε έναν συνδεδεμένο κόσμο, καθώς και ποιες υπηρεσίες και προϊόντα μπορούν να προσφέρουν ως προστιθεμένη αξία σε έναν τέτοιο κόσμο.