Με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και νέων τεχνολογιών

H Cicero έγινε πρόσφατα μέλος του gi-Cluster του Corallia, του πρώτου αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος δημιουργικών βιομηχανιών, που συστήθηκε στην Ελλάδα το 2012. Από τη θέση του πρώτου φορέα της χώρας για την οργανωμένη και συστηματική ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters), το Corallia, μονάδα του ΕΚ Αθηνά, εργάζεται για τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων, στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε κλάδους έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγικού χαρακτήρα. Στους κόλπους του gi-Cluster, όπου εντάσσεται η Cicero, συσπειρώνουν τις δυνάμεις τους εταιρείες, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών, με στόχο τη δημιουργία και την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων νέων τεχνολογιών με προορισμό τη διεθνή αγορά.