Η δύναμη της πειθούς ενός video ad μπορεί να ενισχυθεί όταν, στην αφήγησή του, χρησιμοποιούνται περισσότερες φωνές, διαπιστώνει νέο research paper, με τίτλο:

«More Voices Persuade: The Attentional Benefits of Voice Numerosity». Η κύρια μελέτη επικεντρώθηκε σε καμπάνιες crowdfunding της Kickstarter που κάλυπταν 31 κατηγορίες και αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 70% των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν στην πλατφόρμα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα, το να ακούγονται διαφορετικές φωνές να αφηγούνται ένα μήνυμα, τραβάει περισσότερο την προσοχή των καταναλωτών και ενισχύει την πρόθεσή τους για αγορά. Οι συγγραφείς της μελέτης ονόμασαν αυτό το φαινόμενο «voice numerosity effect».

Κατά την παράδοση σύνθετων μηνυμάτων, ωστόσο, ισχυρίζονται πως μια φωνή αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική. Αξίζει να σημειωθεί πως το video advertising ασκεί όλο και μεγαλύτερη επιρροή στη λήψη αποφάσεων αγοράς.

Για παράδειγμα, η Google εκτιμά ότι πάνω από 90% των καταναλωτών βασίζονται σε online product videos για να ανακαλύψουν νέα brands ή προϊόντα και πάνω από 50% χρησιμοποιούν βίντεο για να αποφασίσουν ποια συγκεκριμένη μάρκα ή προϊόν θα αγοράσουν. Αυτά τα βίντεο συχνά περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους αφηγητές που συζητούν για τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του προϊόντος.

(Πηγή: WARC)