Για την προβολή της πλατφόρμας www.eoppep.gr/teens

Αφορά στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων)» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 20.295 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.