Σχεδίασε και υλοποίησε την εφαρμογή ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας)
Στην υλοποίηση του αντικειμένου της δεύτερης σύμβασής της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) προχώρησε η Choose.

Η συνεργασία της εταιρείας με τον ΠΟΥ, την οποία έχει αναλάβει το εξειδικευμένο Health Βusiness Unit της Choose, αφορά υπηρεσίες επικοινωνίας για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στο πλαίσιο της δεύτερης σύμβασης, η Choose σχεδίασε και υλοποίησε την εφαρμογή ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας) για κινητά. Η εφαρμογή λειτουργεί με βάση έναν διαδραστικό χάρτη, όπου ο χρήστης εισάγει την περιοχή ή τη διεύθυνση κατοικίας του, ώστε στη συνέχεια να εμφανιστούν οι πλησιέστερες ΤΟΜΥ.

Παράλληλα, η εφαρμογή προσφέρει στους πολίτες πρόσβαση και σε άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των ΤΟΜΥ: ειδικότητες γιατρών, ωράριο λειτουργίας, στοιχεία επικοινωνίας. Ο χρήστης μέσω της εφαρμογής μπορεί επίσης να ενημερωθεί για τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού, να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην ΤΟΜΥ διαδικτυακά, αλλά και να βρει συμβεβλημένους ιδιώτες οικογενειακούς γιατρούς. Η εφαρμογή ΤΟΜΥ είναι διαθέσιμη στο Google Play Store.