Ως μία από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις

Η επιλογή της Χήτος πραγματοποιήθηκε βάσει δέκα αυστηρών οικονομικών κριτηρίων που πιστοποιούν την αξιοπιστία, την υγιή επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Το βραβείο παρέλαβε ο Νίκος Χήτος, Αντιπρόεδρος της εταιρείας, ο οποίος μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Η σημερινή διάκριση αποτελεί τιμή κι έχει σημαντική αξία, αφού εμπερικλείει όλες τις αξίες που μας υπαγορεύουν να συνεχίσουμε τις επενδύσεις στην εξωστρέφεια και την καινοτομία».