Στην εξαγορά του 100% της εταιρείας εμφιάλωσης νερού Ζήρεια ΕΠΕ προχώρησε η Χήτος ΑΒΕΕ. Η επενδυτική κίνηση της Χήτος ΑΒΕΕ, εκτός Ηπείρου, ενισχύει τη θέση της στην εγχώρια αγορά και της δίνει τη δυνατότητα για αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας με διατήρηση των ήδη υψηλών ποιοτικών standards, αναφέρει επίσημη ανακοίνωση. Επιπλέον, η τοποθεσία της μονάδας εμφιάλωσης στη Ζήρεια της Κορινθίας είναι κομβική και από πλευράς logistics, καθώς η εταιρεία θα βρίσκεται δίπλα στα μεγάλα αστικά κέντρα και λιμάνια, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος λειτουργίας της. Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι ο εκσυγχρονισμός της μονάδας στη Ζήρεια, ώστε να ανταποκρίνεται στα περιβαλλοντικά και παραγωγικά πρότυπα που ακολουθεί η Χήτος, καταλήγει η ανακοίνωση.