Η Χήτος ΑΒΕΕ προχώρησε σε αναδιάρθρωση του τμήματος PR & Marketing. Η νέα δομή περιλαμβάνει δύο διευθύνσεις, τη διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας και τη διεύθυνση Marketing.

Τη θέση της Διευθύντριας Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας αναλαμβάνει η Χριστίνα Δούμα, με σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη την εταιρικής ταυτότητας, υπευθυνότητας και προβολής των δράσεων της Χήτος ΑΒΕΕ στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον.

Η Χρ. Δούμα εντάχθηκε στο δυναμικό της Χήτος ΑΒΕΕ το 2013, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία και ανάπτυξη του τμήματος Επικοινωνίας & Marketing μέχρι σήμερα. Τη θέση της Διευθύντριας Marketing αναλαμβάνει η Tίνα Εξάρχου, έχοντας τη συνολική ευθύνη της περαιτέρω ανάπτυξης, αύξησης προβολής και προώθησης του διευρυμένου προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Η Τ. Εξάρχου, διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας κυρίως στη Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ και αργότερα στην Tottis-Bingo.