Η Chiquita παρουσιάζει το «30BY30», ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% μέχρι το τέλος του 2030, σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Το πρόγραμμα «30BY30» έχει υποβληθεί στο SBTi (Science Based Target Initiative), τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό για τη μείωση των εκπομπών αεριών, αρμόδιο για την αξιολόγηση της προόδου και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με αυτήν. «Είμαστε υπερήφανοι για αυτή μας την πρωτοβουλία, καθώς η Chiquita αποτελεί την πρώτη εταιρεία φρούτων παγκοσμίως που δεσμεύεται για τον ανεξάρτητο έλεγχο των στόχων και την πιστοποίηση της πρωτοβουλίας από τον SBTi», αναφέρει η εταιρεία.

«Νοιαζόμαστε για τον πλανήτη και τη θέση μας σε αυτόν. Καλλιεργώντας τα φρούτα μας στην Κεντρική Αμερική για περισσότερα από 120 χρόνια, παρατηρούμε ότι το κλίμα πράγματι αλλάζει. Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη προκαλεί έντονες και απρόβλεπτες καταιγίδες, τυφώνες και πλημμύρες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τις ζωές των εργαζομένων και των οικογενειών τους, τις κοινωνίες στις οποίες ζουν, καθώς επίσης και την απρόσκοπτη παροχή προϊόντων σε πελάτες και καταναλωτές», δήλωσε ο Carlos Flores, Πρόεδρος της Chiquita.