Η Chiquita αναγνωρίζει την ανάγκη για χειραφέτηση των γυναικών στη βιομηχανία παραγωγής αγροτικών προϊόντων, η οποία ήταν πάντα ανδροκρατούμενη. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η εταιρεία συνεχίζει την προσπάθεια για την επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων, σε όλες τις δραστηριότητές της. Με την εφαρμογή διαφόρων εργαλείων ελέγχου και διασφάλισης για τους εργαζομένους της, την ενσωμάτωση πρωτοβουλιών που έχουν ως επίκεντρο τη γυναίκα και την παροχή υποστήριξης στις μητέρες που μένουν στο σπίτι, η εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση και ενδυνάμωση του γυναικείου εργατικού δυναμικού της.