Η Chiquita ενισχύει τη δέσμευσή της για βιώσιμες γεωργικές πρακτικές με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας. Πιο αναλυτικά, η Chiquita έχει εφαρμόσει μια σειρά από πρακτικές ανανέωσης και επανασχεδιασμού των καλλιεργειών της μέσω του προγράμματος «Κώδικας του Αγρότη», ενός άξονα του στρατηγικού στόχου της «Behind the Blue Sticker».

Η δέσμευση της Chiquita για βιώσιμες πρακτικές εκτείνεται και πέρα από τις φάρμες της. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία ανακοίνωσε το πρόγραμμα βιωσιμότητας «30by30», το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλες τις δραστηριότητές της κατά 30% μέχρι το τέλος του 2030.